ALBERT ANGUERA
Actor format en Estudis d’Art Dramàtic a l’Aula Municipal de Teatre de Lleida i en el Pla de Formació de l’Actor a l´escola Nancy Tuñon – Jordi Oliver de Barcelona. Format en performance amb Marcel·lí Antúnez, en clown amb Marcel Gros, improvisació amb Pere Anglas i Andreu Casanova i tècnica actoral amb Lluís Soler, Emilio Gutierrez Caba i Ricardo Iniesta. Imparteix classes i dirigeix tallers per a escoles de primària i secundària de la ciutat de Lleida des del 2006 i al 2015 per a Miscel·lània Espais de Teatre. Dirigeix i actua a Improsia del de l’any 2012, compañíaGoretti Narcís
Coordinadora dels Espais de Teatre, ha estudiat Art Dramàtic a l’Aula Municipal de Teatre de Lleida, a l’escola Laboratorio de Barcelona entre d’altres, a part de tenir una formació en dansa de 14 anys per la Dansa Estudi de Lleida, fa més 10 anys que treballa realitzant classes de teatre.XAVIER IGLESIAS
Coordinador de Micel·lània Teatre, ha estudiat Art Dramàtic al Col·legi de Teatre i a l’escola Laboratorio de Barcelona, entre d’altres. Amb 20 anys d’experiència realitzant classes que compagina treballant amb diferents companyies de Lleida.